Preparat do mycia i dezynfekcji2019-01-30T18:49:23+00:00

Profi Plus
Preparat do mycia i dezynfekcji

BIOSEPT jest produktem dla użytkowników profesjonalnych. Skoncentrowana ciecz o działaniu bakterio i grzybobójczym przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni (pionowych i poziomych) oraz sprzętów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach użyteczności publicznej (poza obszarem klinicznym), do mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych oraz środków transportu. Przystosowana do mycia i dezynfekcji ręcznej i mechanicznej.

Mycie i dezynfekcja:
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Usunąć mechanicznie grubsze zanieczyszczenia. Roztworem o temperaturze 20°C i stężeniu 1-3% ( 100-300g preparatu uzupełnić do 10kg wodą pitną). Umyć czyszczone powierzchnie. Pozostawić pod działaniem preparatu na 15-20 min. Spłukać pitną wodą.

Mycie i dezynfekcja w obiegach zamkniętych:
Roztworem roboczym przygotowanym bezpośrednio przed użyciem o temperaturze 20°C i stężeniu 1-3% (100-300 g preparatu uzupełnić do 10 kg wodą pitną) myć obieg przez 15-20 minut. Opróżnić instalację z roztworu i płukać pitną wodą przez około 10 min.

Pojemność Zgrzewka [szt] Warstwa [szt] Paleta [szt]
5 kg 1 36 108

5 kg