Profi Plus
Preparat do mycia i dezynfekcji

BIOSEPT jest produktem dla użytkowników profesjonalnych. Skoncentrowana ciecz o działaniu bakterio i grzybobójczym przeznaczona do mycia i dezynfekcji powierzchni (pionowych i poziomych) oraz sprzętów mających i nie mających kontaktu z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach użyteczności publicznej (poza obszarem klinicznym), do mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych oraz środków transportu. Przystosowana do mycia i dezynfekcji ręcznej i mechanicznej.

Pojemność Zgrzewka [szt] Warstwa [szt] Paleta [szt]
5 kg 1 36 108

5 kg